Portret

In Memoriam Eugène Buitenhuis


gestorven zoals je leefde

plotseling

van alles ineens

teveelhet bericht van jouw dood is een klap voor ons,

Eugène∗23 maart 1965 — † 18 september 1997


Top van de pagina
reactie