Flankerend beleid: Stimuleer aanbodzijde

Illustratie

Als de infrastructuur er ligt kan via stimulansen het gebruik ervan bevordert worden:

Afnamegarantie nieuwe produkten/diensten

De overheid zou nieuwe initiatieven van particulieren en kleine bedrijven via afnamegaranties kunnen bevorderen. Daarmee wordt ook veel nieuwe werkgelegenheid geschapen.

Whiz-kids projekten

De vaardigheden van jongeren, opgedaan met PC's en Internet, kan benut worden door speciale projekten waarbij bedrijven worden gestimuleerd die deskundigheden in te schakelen.

Subsidie van beperking kilometers van mensen en produkten

Bedrijven en overheidsinstellingen worden financieel gestimuleerd om ervoor te zorgen dat het aantal kilometers dat er afgelegd wordt door mensen en goederen echt gaat afnemen.

*

Terug naar startpagina