Dankzij de snelheid van het licht

*

Maurice de Hond

De digitale toekomst
uitgelegd aan
digikenners en digibeten

Illustratie

Over de gevolgen van de elektronische snelweg voor burgers, bedrijven en overheid

Het belang van de computer wordt steeds groter voor zowel bedrijven als voor mensen thuis. De bitsexplosie die zich nu aan het voltrekken is, zal grote gevolgen hebben voor alle facetten van het leven. Een 'digitale' revolutie die de revolutie van de landbouw en de industriële revolutie in de schaduw stelt.

* In vier delen worden de lezer, of hij nu iets weet van computers of niet (de zogenaamde digibeten), een beeld en een persoonlijke visie gegeven van de aanloop naar de bitsexplosie, de bitsexplosie zelf en de gevolgen daarvan, de wereld na de bitsexplosie en hoe men zelf kan profiteren van deze ontwikkelingen.

We zijn op weg naar een nieuwe wereld, waarin de bits dominant zullen zijn. De gevolgen voor de economische structuur van de samenleving zullen enorm zijn. Allerlei schakels in het economische proces veranderen of verliezen hun waarde. De macht verschuift steeds meer van leverancier naar afnemer. Zintuigen die met de snelheid van het licht reizen, zullen de wereld veranderen.

Omdat zowel de meeste politieke leiders als directeuren/ondernemers in het bedrijfsleven soms weinig tot niets van computers weten, ontgaat hen een groot deel van de geschetste processen en dreigen zij verrast te worden door de grote gevolgen van de bitsexplosie. Dit boek is zo geschreven dat ook zij, de digibeten, kunnen zien wat zich afspeelt en hoe zij er hun voordeel mee kunnen doen.

Het laatste deel wordt afgerond met het Digi Deltaplan. Daarin wordt uiteengezet wat de Nederlandse overheid zou moeten doen om te zorgen dat de Nederlandse economie en de Nederlanders kunnen profiteren van de geschetste ontwikkelingen. Met dit plan maakt Nederland zich op voor de 21e eeuw.

Het Spectrum Nugi 684 ISBN 90-274-4777-2 Fl. 24,90

*

Motivatie van het schrijven boek

De derde revolutie

De weg naar de Elektronische Snelweg

De functionaliteit van de Elektronische Snelweg

De verwachte snelheid van de ontwikkelingen

Toekomstig gebruik van de Elektronische Snelweg

De gevolgen van de bitsexplosie

Benut de bits

Het DIGI DELTAPLAN voor Nederland

Flankerend beleid: Stimuleer aanbodzijde

Flankerend beleid: Stimuleer vraagzijde

Quotes uit het boek

Inhoudsopgave van het boek

*

"Dankzij de snelheid van het licht" is een persoonlijke visie van Maurice de Hond op verleden, heden en toekomst en de gevolgen van de digitale revolutie. Zowel gericht op de digibeten als de digikenners.

Wilt u uw reactie geven op het boek of communiceren met de auteur verzend dan via deze E-mail-mogelijkheid uw bericht. De auteur zal u persoonlijk antwoord geven.