Quotes

Illustratie

 • De essentie van de huidige en toekomstige ontwikkelingen is dat slechts smaak, reuk en tastzin nog afhankelijk zijn van de snelheid waarmee het lichaam zich kan verplaatsen. In alle situaties waarin we alleen onze ogen, mond en oren gebruiken is afstand geen doorslaggevende factor meer.
 • De leiding van bedrijven weet vaak niet wat een computer kan, en maakt dus ook geen optimaal gebruik van de machine.
 • Er zijn mensen in de top van de financiële wereld die nog met een rekenmachine, een potloodje en een gummetje werken. En dat terwijl de spreadsheet één van de beste uitvindingen op software-gebied is. Het is alsof een timmerman weigert met een boormachine te werken.
 • Computers gaan ons leven in de komende jaren drastisch veranderen. De grote technologische versnelling en de brede verspreiding van de computers leiden tot een ware explosie van de bits.
 • Velen vragen zich af welk produkt het zal gaan winnen: cd-i of cd-rom. Het antwoord op die vraag wordt in elk geval niet bepaald door de kwaliteit van het produkt.

 • Kenmerkend voor de nieuwe tijd is, dat alles naast elkaar mogelijk is. Als ik de schilderijen van Salvador Dali in vogelvlucht wil zien, dan bekijk ik dat even op Internet, ongeacht de plek waar ze zich in het echt bevinden. Daarna besluit ik welk museum ik het best fysiek kan bezoeken.
 • De automatisering is te veel naar binnen gericht, terwijl alles aanwezig is om de relatie met de klant te verpersoonlijken.
 • Wat we de komende jaren gaan beleven is een volledige doorbraak van de macht van de klant. De klant is niet langer koning, hij wordt dictator.
 • Computer, televisie en telefoon zullen geïntegreerd worden, omdat elk soort informatie in bits omgezet kan worden. Deze drie media zijn in feite slechts varianten van elkaar.
 • Het primaat van lezen en schrijven is gebaseerd op een waardeoordeel. Natuurlijk is lezen goed en leuk en natuurlijk prikkelt het de fantasie. Maar zodra het als ,nige norm wordt opgedrongen sta je met je rug naar de toekomst. Het is bijna dramatisch hoe achterhaald dat is.
 • Bij alle activiteiten en situaties waarbij de mens smaak noch reuk noch tastzin nodig heeft, zal hij of zij in de toekomst op de een of andere manier gebruik gaan maken van de elektronische snelweg.

 • De generatie die niet opgegroeid is met computers (de generatie van voor 1980) zal maar beperkt gebruik maken van de nieuwe verworvenheden. Voor hen blijft het belangrijk om iets te zien of te beleven in real space en in real time. Zij zal moeilijk accepteren dat de jongere generaties wel iets kunnen beleven zonder met lijf en leden op de desbetreffende plek aanwezig te zijn. De oudere generatie zal de digitale revolutie met scepsis benaderen.
 • De actieve consument omzeilt gemakkelijk reclame waarin hij niet is geïnteresseerd. Het fenomeen `zappen' wordt op de elektronische snelweg in een veel geavanceerdere vorm pas echt de nieuwe levenshouding.
 • Het loont de moeite om te adverteren op plekken waar veel mensen zich fysiek of virtueel verzamelen, bijvoorbeeld rond een groot sportevenement. De kosten om op die plekken te adverteren zullen nog aanzienlijk stijgen.
 • In de Amerikaanse sf-serie Startrek werden de personages via een apparaat van de ene plek naar de andere `geflitst'. Vooral als men op een onbekende planeet in de problemen kwam, werd het apparaat door de kreet `Beam me up, Scotty' snel in werking gesteld, en kon men terugkeren naar het veilige ruimteschip. De kijkers vroegen zich wel eens af of een dergelijk apparaat om alle atomen van het lichaam te verplaatsen ooit realiteit zou worden. Om eerlijk te zijn: ik denk het niet.

 • Formuleer de functie van een bedrijf niet van uit het gezichtspunt van het bedrijf, maar van uit de klant. Door dat goed te doen, wordt die functie min of meer onafhankelijk van de actuele invulling en kan hij een tijdloze waarde krijgen.
 • Vooral bedrijven die tastbare produkten maken, zullen ervaren dat hun relatie met de afnemers gaat veranderen. De lijnen met de eindgebruikers worden korter en het belang van schakels, zoals groot- en tussenhandel, zal afnemen.
 • Met behulp van een Personal Computer kan een individu in vele gevallen efficiënter, doelmatiger en kwalitatief hoogwaardiger werken. Dat levert aanzienlijke tijdwinst op voor de persoon zelf en voor de mensen om hem of haar heen (met name secretaresses). Dankzij de pc is dat individu bovendien in staat activiteiten uit te voeren die zonder het apparaat onmogelijk waren en die dus bleven liggen of met veel moeite, tijd en geld door anderen moesten worden gedaan. De kwaliteit van de output is meestal hoger en de pc stimuleert de creativiteit omdat hij routinematige handelingen overneemt. Ten slotte blijf je dankzij het werken met pc's bij op het gebied van de technologische ontwikkelingen en deze kennis van zaken is doorslaggevend voor de concurrentiepositie.
 • Een econoom zonder spreadsheet staat voor mij gelijk aan een kapper zonder schaar.
 • Probeer niet alles te begrijpen. Dat is de grootste kans op mislukking.

*

Terug naar startpagina