Toekomstig gebruik van de Elektronische Snelweg

Illustratie

Op basis van de regel van de reizende zintuigen kan men voor alle menselijke aktiviteiten proberen vast te stellen hoe uiteindelijk deze Elektronische Snelweg gebruikt zal gaan worden. In het boek staat een groot aantal voorbeelden vermeld. Hieronder een selectie van datgene wat in het boek wordt aangegeven.

Visuele 1-op-1 communicatie

Als men inderdaad full-screen real-time video kan communiceren zal het met elkaar via deze methode communiceren een grote vlucht nemen. Mensen kunnen dan echt kiezen tussen telefoneren, videophoneren (of hoe het dan ook gaat heten) of bij elkaar op bezoek gaan. E-mail kan dan ook uitgebreid worden met V-mail, waarbij men dan de boodschap niet opschrijft maar via video opneemt en naar de elektronische postbus stuurt. Deze mogelijkheid zal uiteindelijk betekenen dat mensen voor vergaderingen en bijeenkomsten minder dan nu afstanden zullen gaan afleggen maar ook voor lange gesprekken de elektronische snelweg zullen gebruiken in plaats van autoritten maken en in files staan.

Virtuele onderwijsvormen

Dankzij de elektronische snelweg zal het mogelijk zijn om allerlei vormen van onderwijs, cursussen, seminars en congressen ook virtueel te laten plaatsvinden. Het echt bij elkaar komen blijft voorbehouden voor beroepen waar het strikt noodzakelijk is en bepaalde elementen van de opleiding waar dit een meerwaarde oplevert.

Kopen op virtuele boulevards

Een belangrijk deel van kopen en kooporiëntatie kan efficiënt en hoogwaardig via de Elektronische Snelweg verlopen. Daartoe worden à la de meubelboulevards in de atomaire wereld virtuele boulevards aangelegd, waarop zich alle belangrijke partijen verenigen die van belang zijn bij een bepaalde aankoop. Zo zullen we o.a. de wasmachineboulevard krijgen, waarop men zich op een veel handiger en aantrekkelijker wijze dan in het echt kan oriënteren en de beste aankoop kan doen.

Volledig geïndividualiseerde ontspanning, amusement en informatie Iedere computer aangesloten op de Elektronische Snelweg kan in principe de verzender zijn van multimediale informatie of amusement. In plaats van 10 of 25 tv-zenders krijgen we als het ware miljoenen zenders.

Voor de gebruiker betekent dit dat hij of zij zowel voor wat betreft amusement als informatie iets krijgt dat volledig is toegesneden op de individuele behoeften.

*

Terug naar startpagina