Flankerend beleid: Stimuleer vraagzijde

Illustratie

Maar het gebruik van de Elektronische Snelweg kan ook op een aantal andere manieren gestimuleerd worden:

Financieel

Als bedrijven hardware, software, abonnementen en cursussen geven aan hun werknemers dan moet dat op een fiscaal vriendelijke wijze in plaats van belast als salaris. Daarbij moeten huishoudens met lage inkomens in staat worden gesteld aan deze ontwikkelingen deel te nemen door subsidies en leningen.

Onderwijs en cursussen

Via allerlei manieren moet ervoor gezorgd worden dat via onderwijs en cursussen iedereen die dat wil en in ieder geval alle schoolgaanden brede ervaring opdoen met de Elektronische Snelweg. Onder andere is hiervoor nodig de aanpak van het schoolsysteem ingrijpend te wijzigen. Tevens moet er op een grootschalige wijze cursusmodules gemaakt worden voor allerlei groepen van de samenleving om de drempels te overwinnen. Vanzelfsprekend zal bij opleiding en bijscholing gebruik gemaakt moeten worden van de Electronische Snelweg zelf.

*

Terug naar startpagina