Illustratie

Maurice de Hond

Maurice de Hond (1947) volgde al in het eerste jaar van zijn studie Sociale Geografie in 1965 een cursus programmeren in ALGOL60 op een Philips Electrologica X8. Sindsdien heeft zijn werk altijd in de een of andere vorm iets met computers te maken gehad. Als wetenschappelijk medewerker gaf hij onder meer college in het werken met programmeerbare rekenmachines en computers. Hij voerde in de jaren zeventig onderzoeken uit, onder andere samen met Hedy d'Ancona in het bedrijf Cebeon, waarbij hij de gegevens verwerkte met het programma SPSS, en rapporten maakte met behulp van WANG tekstverwerkers.

Vanaf 1980 was hij verantwoordelijk voor de invoering bij Inter/View van een destijds futuristisch Amerikaans computerprogramma van het Amerikaanse marktonderzoekbureau M/A/R/C, waarmee alle stappen van telefonisch enqu^teren met een HP3000 konden worden uitgevoerd. Hij was een van de eerste bezitters van een IBM-PC en sinds het op de markt komen in 1985 van laptops, zijn hij en zijn computer (eerst diverse Toshiba's en Compaqs en tegenwoordig een IBM-thinkpad) vrijwel onafscheidelijk.

In 1984 introduceerde hij ten behoeve van V&D en Dixons het projekt Microcomputer Club Nederland (MCN), waarbij onder meer nieuwe Nederlandstalige educatieve software beschikbaar kwam die V&D en Dixons een prominente plaats bezorgden op de hard- en softwaremarkt.

Vanaf 1987 was hij directeur van het Amerikaanse Vendex Headstart totdat dit bedrijf, na een succesvolle introductie van een PC voor de massa, verkocht werd aan Philips. In de vier jaar die hij bij de Gouden Gids werkte, was hij onder meer verantwoordelijk voor de introductie van de Gouden Gids op diskette, CD-Rom en op Internet. Inmiddels is hij bij uitgeverij Wegener directeur Informatie Technologie en Nieuwe Media.

Bij zijn werk in verkiezingsonderzoek en prognoses van verkiezingsuitslagen spelen computers ook een centrale rol. Zo werden, op basis van de exitpolls, de exacte prognoses van de einduitslag op de drie verkiezingsdagen in 1994 volledig gegenereerd met grote, door hem op de PC gemaakte, spreadsheets waarin alle cijfers, afgezet tegen cijfers uit het verleden, waren opgenomen.

Ondanks het feit dat hij intensief met computers werkt, is zijn technische kennis van soft- en hardware beperkt. Zijn stelling is dat hij niet hoeft te weten wat er onder de motorkap gebeurt om toch goed te kunnen autorijden. Wel is hij voortdurend bezig om te onderzoeken hoe hij de mogelijkheden die computers bieden, kan benutten, zowel persoonlijk als bedrijfsmatig. Hij verblijft regelmatig in de VS waar hij goede contacten heeft die hem op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het terrein van computers. (In 1989 werd hij in de VS opgenomen in een lijst van `the 500 most influential people in the PC-Industry'). Hij is uitstekend op de hoogte van de technische ontwikkelingen van nu en de nabije toekomst.

Op basis van die ervaringen probeert hij voortdurend voor zichzelf een beeld te scheppen van datgene wat er in de toekomst zal gaan gebeuren. En die toekomst is volgens hem nu duidelijker dan tien of twintig jaar geleden. Datgene wat zich volgens hem zal voltrekken, heeft een dusdanig grote invloed op het leven en werken van alledag, dat de term `digitale revolutie' een juiste omschrijving is.

*

Terug naar startpagina