Het Digi Deltaplan voor Nederland

Illustratie

Om Nederland echt een centrale plaats op de Elektronische Snelweg te laten veroveren is het noodzakelijk iets te doen wat in de USA niet gaat gebeuren. (Als we namelijk wel hetzelfde doen als wat er in de USA gebeurt dan lopen we per definitie achter, omdat alleen al de omvang van de USA er verantwoordelijk voor is dat het bedrijfsleven daar een forse voorsprong heeft. Zij hebben immers genoeg afnemers of toekomstige afnemers om zwaar in de toekomst te investeren).

Cruciaal is daarbij het feit dat de Elektronische Snelweg echt gevestigd wordt, zodra via glasvezelkabel real-time full-screen video echt massaal uitvoerbaar is. Een glasvezelnet, waarop vrijwel ieder huis en bedrijf aangesloten zal zijn, komt pas tot stand als bedrijven zoals AT&T en PTT Telecom denken dat de exploitatie ervan winstgevend is uit te voeren. Dat is anno 1995 (nog) niet het geval en derhalve wordt zo'n net nog niet aangelegd.

Verwacht kan worden dat rond 2010 het wel financieel haalbaar zal zijn en dat dan in de Westerse wereld massaal dergelijke netwerken zullen worden aangelegd.
In de USA is er geen traditie dat de overheid het aanleggen van een dergelijk infrastructuur financiert. Dus zal in de USA dit netwerk pas aangelegd worden als AT&T of een ander bedrijf er winst in ziet.

In Nederland investeert de overheid wel fors in infrastructuur. Nog onlangs heeft men besloten 8 miljard in de Betuwelijn te investeren en miljarden in de uitbreiding van Schiphol. Als deze filosofie ook toegepast zou worden om het glasvezelnet dan zijn de gevolgen voor de Nederlandse economie van de toekomst vele malen groter dan het geld dat b.v. voor de Betuwelijn wordt uitgegeven.

Op de volgende wijze zou dit tot stand kunnen worden gebracht:


De overheid stelt een bedrag van 20 miljard gulden renteloos beschikbaar voor dat consortium dat garandeert binnen de termijn van 5 a 7 jaar vrijwel alle Nederlandse bedrijven en huizen op een glasvezelnet aan te sluiten.

Vanaf 2010 moet er rente betaald worden en daarna moet men gaan aflossen.
In die periode tot 2010 hoeft te gebruiker maar weinig te betalen voor het gebruik van het netwerk. Omdat de kosten voor de exploitant laag waren (men heeft immers 20 miljard gulden renteloos beschikbaar gekregen).

Deze beschikbare infrastructuur zal met zogenaamd flankerend beleid ervoor zorgen dat het Nederlandse bedrijfsleven en de particulieren een brede ervaring opdoen met de Elektronische Snelweg en daardoor een dominante rol gaan spelen als de rest van de wereld echt ontsloten wordt.

*

Terug naar startpagina