Functionaliteit van de Elektronische Snelweg

Illustratie

Om goed te beseffen wat de Elektronische Snelweg betekent kan het volgende beeld gegeven worden:

De uitvinding van de telefoon maakte het voor het eerst mogelijk dat mensen interactief met elkaar communiceerden zonder op gehoorafstand te staan. Je zou kunnen zeggen dat als er een telefoongesprek plaats vindt van iemand uit Amsterdam met iemand in Maastricht dat zijn stem en oren zich in Maastricht bevinden. Als vervolgens een telefoongesprek wordt gevoerd met iemand in Groningen kan je dus zeggen dat stem en oren met de snelheid van het licht zich van Maastricht naar Groningen hebben verplaatst!

Dus via het telefoonnetwerk (telefoon-kabel-telefoon) worden stem en oren met de snelheid van het licht over de aarde vervoerd.

Voor ons in deze tijd is de telefoon een geaccepteerd medium. Toch plaatste men in de beginperiode van de telefoon de nodige vraagtekens bij Graham Bell antwoordde op een vraag van een journalist waarvoor zijn uitvinding de telefoon het best gebruikt kan worden: "Dan kan je bellen dat het telegram eraan komt" Maar pas op, er is een nieuwe (voor velen even moeilijk voor te stellen) dimensie toegevoegd.

De elektronische snelweg is dus computer-kabel-computer. En naast stem en oren verplaatst dit netwerk ook je ogen! Vanachter jouw computer kan je dus je stem, oren en ogen met de snelheid van het licht verplaatsen naar een andere plek op aarde, waar ook een computer staat en een kabelverbinding met jouw computer aanwezig is.

Op basis van deze vaststelling komt het boek tot de Regel van de reizende zintuigen:

Bij elke aktiviteit waar geur, noch smaak noch tastzin bij nodig is zal in de toekomst de elektronische snelweg op de een of andere manier een rol spelen.

*

Terug naar startpagina