De gevolgen van de bitsexplosie

Illustratie

De gevolgen van de Elektronische Snelweg zullen zeer groot zijn, vooral voor de economische structuur: De belangrijkste daarvan zijn:

Verdwijnen van de tussenschakels

Dankzij de elektronische snelweg zal in een steeds grotere mate de afnemer kopen bij de producent en verdwijnen vele tussenschakels. De gevolgen voor de werkgelegenheid zijn derhalve groot. Alleen als men een eigen grote meerwaarde kan definiëren zal men in staat blijven een rol te vervullen.

Wegvallen prijsverschillen

Aangezien het aanbod voor de afnemer steeds doorzichtiger wordt zullen onnodige prijsverschillen door de markt worden afgestraft en derhalve vervallen.

Minder afleggen van afstanden door goederen en personen

De Elektronische Snelweg zal er uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn dat de mens minder fysiek afstanden zal gaan afleggen en dat ook de verplaatsing van de goederen efficiënter zal verlopen. Het beslag van de fysieke infrastructuur zal derhalve op een gegeven moment gaan afnemen.

Globale concurrentie

Via de Elektronische Snelweg zullen veel bedrijven beconcurreerd worden door bedrijven uit een veel groter gebied dan men tot dusverre gewend was. In veel gevallen zal er echt sprake zijn van globale concurrentie.

Wegvallen nationale grenzen

Op de Elektronische Snelweg zullen nationale grenzen van geen betekenis zijn. Dat heeft zowel gevolgen voor de impact van nationale wetgeving als de mogelijkheid om belasting te heffen. Overtreders van de wetten van een bepaald land gaan vanuit een ander land opereren (ja kan bij voorbeeld vanuit huis legaal in een casino voor geld gaan spelen, terwijl dat in je land verboden is en veel servers zullen opgesteld worden in landen met een zeer aantrekkelijk belastingklimaat). De komende jaren zal nog vele voorbeelden geven van de spanning die dat oplevert voor regeringen van landen.

Onafhankelijk van plaats en tijd

Allerlei aktiviteiten kunnen uitgevoerd worden, waarbij plaats en tijdstip onbelangrijk zijn. Men kan vanuit iedere plaats werken als men maar aangesloten is op de Elektronische Snelweg. Ook dit zal grote gevolgen hebben voor de wijze waarop werk en samenleving zich zullen organiseren.

*

Terug naar startpagina