Website - Opzetten

© Jolie van der Klis 1999
Websites volgen het productieproces van multimediaprojecten en software
      4 fasen
     
Fase 1: Vooronderzoek
Een globale terreinverkenning in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, waarin de volgende punten aan de orde komen:
 • Wie is de bezoeker? Wie is de doelgroep?
 • Wat zijn de doelstellingen en taken van de website?
 • Taken kunnen zijn:
  • "brochureware": een online reclamefolder
  • nieuws
  • dienstverlening: reisplanner, telefoongids
  • entertainment
  • online verkoop produkten
  • bezoekersprofiel achterhalen voor marketingdoeleinden

Fase 2: Definiëren
Wat moet de Website bevatten om zowel de taken uit fase 1 te kunnen uitvoeren als de bezoeker uit fase 1 te kunnen boeien?
 • Vertaal de resultaten van het vooronderzoek naar een definitie van
  • content
  • structuur
  • techniek
  • onderhoudsvoorstel
  • stijlstudie

 • Koppel deze ontwerpen terug naar de opdrachtgever.

Fase 3: Prototype
Het prototype bevat nauwelijks content, desnoods copytekst, en dié delen van de techniek, als mogelijkheden tot online produkten bestellen of het bijplaatsen van links, die model kunnen staan voor de gehele website. De samenhang tussen de pagina's onderling komt overeen met de gedefinieerde structuur. Images voor het prototype worden vormgegeven volgens de ontwerpen uit de stijlstudie. Wanneer het onderhoudsvoorstel een redactiescript bevat, zal dat, met tenminste één HTML-template binnen één rubriek testpagina's kunnen genereren in het prototype.

Test het prototype met gebruikers, een testpanel, en diegenen die de website zullen onderhouden.

Fase 4: Eindprodukt
Herzie het ontwerp op basis van de feedback en de tests, en bouw het eindprodukt.

     
 • Bovenstaande tekst is een samenvatting van mijn programma van het gastcollege Haagse Hogeschool, Den Haag
  Project vi@2future, onderdeel: webontwerp en webonderhoud
 • Verwijzingen naar voorbeelden en screenshots ontbreken.
 • Onderstaande tekst is een analyse van een fictieve website uit 1998
 • Terug naar werk
 • Terug naar index
     

De Website - een fictieve site onder de loep

© Jolie van der Klis 1999
Trefwoorden
Doelstellingen

communicatiemiddel

presentatie

hulp en informatie bieden

meestgestelde vragen bijhouden

zich onderscheiden

overzichtelijk

hiërarchisch

searchengine

horizontale links

bookmarks

teveel keuzemogelijkheden

beperken tot 3 keuzemogelijkheden

wachten = wegklikken

images

WYSIWYG-editors <-> teskteditors

snelheidswinst in beeldopbouwtijd

HTML-syntax

comment-tags

frames

compressie ten koste van uiterlijk

frameloos tot nu toe

scriptgegenereerde pagina's

achterstallig onderhoud aan scripts

up-to-date-eis vraagt om scripts als MySQL/php

inhoudelijk sterk verouderd

update-afspraken

eindredactie bewaakt stijl

speelruimte

informatieve vormgeving

trends en technieken

welke subrubrieken komen in aanmerking voor shockwave of flash

content

anecdotes

bezoekers

statistieken en conclusies daaruit

team en planning

doen ze wel even

werk kunnen inplannen

nieuwe jasjes werken niet

aandachtspunten bij nieuwe opzet

stappenplan

  0   Bedrijf Z is een fictief MKB-bedrijf. Bedrijf Z produceert en verkoopt etalage-materialen, decorstukken en toneelinstallaties
     
Doelen en Middelen
Bedrijf Z is een fictief MKB-bedrijf dat al enkele jaren een website heeft. In 1995 was deze website vooruitstrevend, in 1998 is deze website sterk verouderd. Elke overeenkomst met bestaande bedrijven berust op toeval. Kans op overeenkomst met willekeurige websites van bestaande bedrijven is groot, omdat de gemiddelde website aan veroudering lijdt.

Doelstellingen van de huidige Bedrijf Z-Website kunnen we formuleren als:

 1. Bekendheid geven aan de etalage-materialen en toneelinstallaties van Bedrijf Z
 2. De telefoondienst ontlasten en brochurekosten besparen
 3. Smoel geven aan Bedrijf Z

Middelen om deze doelen te bereiken:

 1. Duidelijke structuur en navigatiemiddelen
 2. Brede toegankelijkheid en snel downloadbare pagina's
 3. Heldere, consistente, informatieve teksten
 4. Up-to-date informatie
 5. Verzorgde vormgeving en images
 6. Zich onderscheiden van andere websites
 7. Aantrekkelijke "extra's": pagina's waarop mensen nog eens terugkomen: verhoging van de bezoekers-aantallen.
 8. Conclusie en samenvatting

In dit paper zullen we omschrijven hoe bovengenoemde Doelen en Middelen binnen de website van voorbeeld-Bedrijf Z zijn vormgegeven. Vervolgens beschrijven we welke punten we daarin kunnen verbeteren en stellen een plan van aanpak voor om effectief aan deze verbetering te kunnen werken.


Copyright: © Jolie van der Klis, april 1998


Doelstellingen uitgewerkt:

ad 1 Bekendheid geven aan de produkten van fictief Bedrijf Z

Een Website is voor een etalage-materialen- en toneelinstallaties-producent een relatief belangrijk reclame- en communicatiemiddel. De doelgroep theaterproducenten heeft veelal een internet-aansluiting. De doelgroep winkeliers blijkt echter nog minder vaak over internetconnectie te beschikken.

Potentiele klanten moeten snel heldere en visuele informatie kunnen vinden over alle verschillende toneelinstallaties, etalage-materialen en het maatwerk van fictief Bedrijf Z. Fictief Bedrijf Z levert in binnen- en buitenland.

ad 2 De telefoondienst ontlasten en brochurekosten besparen

Men bestelt niet dagelijks een balletvloer, horizondoek, een partij theaterrails of etalage-rekwisieten. De drukte bij de telefoondienst is daardoor zeer wisselend.

Brochures worden vaak in kleine oplages gedrukt. Een aantal produkten bestaat uit eenmalig maatwerk. Een goede visuele www-presentatie van de rekwisieten kan de dure brochure in de toekomst overbodig maken.

Vragen om technische hulp bij toneel- en lichtinstallaties kan de klant 24 uur per dag stellen aan fictief bedrijf Z. Online technische hulp bij alle produkten kan de druk op deze helpdesk sterk verkleinen.

ad 3 Smoel geven aan fictief Bedrijf Z

Waarin onderscheid fictief Bedrijf Z zich van andere etalage-materialen- en toneelinstallaties-producenten?
Wanneer je deze vraag binnen fictief Bedrijf Z stelt, hebben de antwoorden betrekking op:

 • de hoogwaardige technische kwaliteit van de toneelinstallaties
 • de grote artistieke waarde van de produkten.

Welke extra's biedt de website van fictief Bedrijf Z?
Fictief Bedrijf Z biedt toneel- en theater-recensies, een theater-agenda, RealAudio/Video-verslagen van enkele theatervoorstellingen en www-linkspagina's naar andere Uit-agenda's. Deze rubrieken zijn de meestbezochte subpagina's van fictief Bedrijf Z.

top

  1   Duidelijke structuur en navigatiemiddelen:
     
1a) Waaraan moet de structuur van een Website voldoen?

 • de structuur van een Site moet herkenbare terugkerende elementen bevatten.

 • informatie moet hiërarchisch opgebouwd zijn: overzicht en belangrijkste informatie eerst, op diepere niveaus de detaillering

 • bezoeker moet een overzicht kunnen vinden van de gehele website, bijvoorbeeld in een Sitemap.

 • bezoeker moet een overzicht van het onderwerp waarover hij informatie zoekt, kunnen vinden met behulp van een searchengine.

 • subniveaus van een website mogen niet doodlopend zijn: kiest een gebruiker een verkeerde link, dan moet hij via horizontale links naar de informatie die hij zoekt kunnen oversteken, en niet eerst moeten terugklikken naar de hoofdpagina.

 • de subpagina's moeten te bookmarken zijn.
1b) Voldoet de website van fictief Bedrijf Z aan deze punten?
 • Op dit moment biedt de Hoofdpagina 21 keuzemogelijkheden:
  • etalagematerialen,
  • toneelinstallaties,
  • technische hulp bij toneelinstallaties
  • balletvloeren,
  • horizondoeken,
  • decorstukken,
  • goochelaarsbenodigdheden,
  • lichtinstallaties,
  • technische hulp bij lichtinstallaties,
  • theaterrails,
  • diverse stoffen,
  • costuums,
  • circustenten,
  • toneel-recensies,
  • theater-recensies,
  • theater-agenda,
  • RealAudio-verslagen,
  • RealVideo-verslagen,
  • www-linkspagina's,
  • telefoonnummers en adressen,
  • routebeschrijving
De Hoofdhiërarchie kan veel helderder worden door de keuzemogelijkheden op de Index te beperken tot 3 keuzemogelijkheden:
  • Produktoverzicht en telefoonnummers ["Info"]
  • Technische hulp bij toneelinstallaties etc ["Help"]
  • RealAudio/Video-verslagen, agenda, recensies, links, ["News"]

 • De website van fictief Bedrijf Z kent geen doodlopende pagina's, elke pagina besluit met een menu dat toegang biedt tot alle andere onderwerpen.

 • De website van fictief Bedrijf Z kent geen totaaloverzicht in de vorm van een Sitemap, en heeft geen searchengine.

 • Bezoekers kunnen alle subpagina's van de website van fictief Bedrijf Z bookmarken. Dit bevordert de kans op terugkeer naar de website.

top

  2   Brede toegankelijkheid en snel downloadbare pagina's
     
Uit onderzoek1) blijkt dat web-bezoekers zo'n 20 seconden wachten op het downloaden van een pagina. Is er binnen die tijd niets in beeld, dan klikken ze gemiddeld weg. Op dit moment voldoet de gemiddelde pagina van fictief Bedrijf Z aan de eisen breed toegankelijk, compatible met vrijwel alle browsers, en snel downloadable.

Aspecten die toegankelijkheid en snelheid van een webpagina bepalen zijn: het gebruik van images, animaties, de paginaopmaak, de toepassing van JavaScript, JavaApplets, Plugins.

De performance van de www-server en de hoeveelheid bezoek:
Veelbezochte pagina's zijn trager. Het bezoekersaantal op de agenda-pagina van Fictief Bedrijf Z ligt gemiddeld tegen de 7000 per dag, dat is nog geen 5 bezoekers per minuut. Op piekuren echter, aan het einde van de week enkele uren voor aanvang van de voorstellingen, trekt de pagina gemiddeld 60 bezoekers per minuut.

De pagina bestaat uit 5 documenten (HTML-file, headerimage, achtergrondimage, navigatie-image en Jpeg van de voorstelling van de week) met een gemiddelde grootte van 15 Kilobytes. Per seconde vraagt dus 1 bezoeker al deze 5 documenten op. De throughput die in de piekuren vereist is bedraagt 75 Kilobytes per seconde, dus ongeveer 750 kilobit per seconde.
Het is dus begrijpelijk dat bezoekers klagen over een slechte responstijd in de piekuren. Deze Website kan dus het best gehost worden bij een van de betere internet providers, bijvoorbeeld bij XS4ALL Internet, die een uitstekende webserver-performance en bandbreedte biedt.

Images, animaties:
Grote images, met veel kleuren en beperkte compressie, leveren zware pagina's. Zware images op veelbezochte doorgangspagina's, zoals de 75 Kilobytes in het voorbeeld van de agenda-pagina, zijn af te raden. Op subpagina's vormen zware images minder problemen. Voor animaties geldt hetzelfde. Op doorgangspagina's is het voor veel bezoekers irritant om dat leuke grapje weer te moeten downloaden, terwijl de bezoeker op weg is naar een subpagina.

HTML:
HTML is ontwikkeld als documentbeschrijvingstaal. Webbouwers zijn de taal wel voor opmaakdoelen gaan gebruiken. Browserontwikkelaars hebben allerlei mogelijkheden opgenomen in de HTML die hun browser ondersteunt, maar de browser van de concurrent (nog) niet ondersteunt. Het is dus allereerst aan te bevelen Webpages te bouwen die voldoen aan de HTML-standaard en geen tags bevatten die bijvoorbeeld alleen ondersteund worden door Explorer 4.

"Schone HTML".
WYSIWYG-HTML-editors leveren (nog) geen econonomische HTML-files. Deze editors vervuilen de files met onnodige tags. Bijvoorbeeld elke regel beginnen en afsluiten met een code voor het font, terwijl 1 code aan het begin en het eind van de pagina ook zal volstaan. Dit voegt veel onnodige kilobytes toe aan een bestand. Het handmatig verwijderen van deze onnodige tags kost veel tijd. Ook geven WYSIWYG-HTML-editors beginnende HTML-schrijvers de kans om een gehele pagina op te maken binnen 1 <TABLE>. Deze pagina zal de bezoeker pas in beeld krijgen wanneer de hele inhoud van de pagina is gedownload. Splitsen van een <TABLE> levert aanzienlijke snelheidswinst in beeldopbouwtijd.

Het nadeel van geheel handmatig HTML-schrijven is dat elke schrijver er zijn eigen syntax op nahoudt. Hetzelfde plaatje kun je aangeven met: <IMG SRC="imagegif"ALT="image" BORDER=0 VSPACE=3 HSPACE=8 WIDTH=24 HEIGHT=30 ALIGN=TOP> en als <IMG VSPACE=3 HSPACE=8 WIDTH=24 HEIGHT=30 ALT="image" ALIGN=TOP BORDER=0 SRC="imagegif"> Deze wisselende syntax voor dezelfde items verhinderen het gebruik van "zoek code en vervang door"-scripts. Ik ben mede om die reden voorstander van semihandmatige HTML met een teksteditor, wanneer het automatiseren van onderhoud met php of perl niet tot de mogelijkheden behoort.

Comment-tags blijven opnemen, zodat anderen ook content kunnen toevoegen en de HTML kunnen begrijpen, ook bij minder kennis dan de ontwerper.

De vraag "Frames."
Frames op zich vormen geen vraag. In bepaalde gevallen voorkom je ze, in andere gevallen gebruik je ze. Een aantal tegenstanders van het gebruik van frames wijst echter op het feit dat de lijst met nadelen van frames kwantitatief langer is.

Voordelen van Frames:

 • een gelijkblijvende navigatiebalk kan gedefineerd worden
 • alleen het deel van de pagina dat de bezoeker opvraagt, bouwt opnieuw op -behalve bij het gebruik van TARGET="_top"

Nadelen van Frames:

 • bookmarken werkt alleen bij <A HREF=adres.html TARGET="_top">-frames
 • framed pagina's bouwen minder snel op met TARGET="_top"
 • printcommando's leveren soms slechts 1 frame in print
 • sommige search-engines schijnen informatie niet goed op te slaan wanneer ze deze uit framed-pagina's halen
 • (zeer) oude browsers ondersteunen de Frames-tag niet. Dit nadeel is op te lossen door een hybride website te bouwen, die een <NOFRAMES>versie bevat. Dit vereist een overdacht <NOFRAMES>plan vooraf, achteraf een <NOFRAMES>versie bouwen betekent een 2e website bouwen.
Scriptgegenereerde pagina's.
Er zijn grofweg 2 soorten scripts die webpagina's kunnen genereren.
 • Scripts die zelfstandig of op verzoek van de beheerder, x maal per dag draaien en HTML voortbengen.
 • Scripts die afhankelijk van de input van bezoekers een HTML-pagina genereren.

Redactiescripts zijn sterk werkbesparend bij onderhoudsintensieve pagina's. De schrijver hoeft feitelijk zijn tekst alleen toe te voegen aan een database, en het script parse-t de laatste informatie naar HTML.

De serverbelasting kan echter toenemen bij veelbezochte pagina's die op verzoek van de bezoeker gegenereerd worden. Om die reden is het zaak de scripts te laten schrijven door professionals en de scriptgegenereerde website te hosten op een stabiele webserver.

Hoe ziet de website van fictief Bedrijf Z eruit op deze punten?
 • Alle images zijn zwaar gecomprimeerd, 'overbodige' kleuren zijn verwijderd, ten nadele van het uiterlijk van de pagina. Het 'browsersafe Webpalet' is toegepast in vrijwel alle images.

 • HTMLtags zijn geschreven met een 'schone teksteditor' en niet met een vervuilende WYSIWYG-editor. Echter: oude delen handmatige HTML zijn hergebruikt, waardoor de syntax zodanig verschillend is, dat het niet mogelijk scriptmatig code te verwijderen met "zoek en vervang." De HTML is breed compatible met veel verschillende browsers.

 • De fictief Bedrijf Z-website bevat naast de RealAudio/Video-rubriek geen animaties of applicaties die plugins vereisen. Dit ten behoeve van snelheid en compatibiliteit en ten koste van het uiterlijk en de "flitsendheid" van de website.

 • De fictief Bedrijf Z-website bevat geen scriptgegenereerde pagina's. Onderhoud van de fictief Bedrijf Z-website is daardoor zeer arbeidsintensief.

Mijn advies is een redactiesysteem te ontwerpen voor onderhoudsintensieve pagina's als de agenda en recensierubriek.

top

  3   Heldere, consistente, informatieve teksten
     
De teksten op de fictief Bedrijf Z subpagina's zijn door verschillende personen in verschillende stijlen geschreven, in een periode van grofweg 3 jaar.

Sommige teksten zijn inhoudelijk sterk verouderd, zoals de beschrijving van de Robin Hoed-quiz. Deze populaire serie wordt al twee jaar niet meer uitgezonden, en het decormateriaal is verkocht aan een theateropleiding.

Het is aan te bevelen alle content te herschrijven in 1 stijl. Daarnaast is het van belang alle verouderde informatie te schappen of te herschrijven tot referentiemateriaal. De Robin Hoed-quiz is natuurlijk een uitstekend voorbeeld van de technisch hoogwaardige performance van fictief Bedrijf Z.

top

  4   Up-to-date informatie
     
Teksten van jaren geleden, waaraan door verschillende decorbouwers, etaleurs en recensenten content is toegevoegd, kunnen moeilijk up-to-date zijn.

Een mogelijkheid is duidelijke afspraken maken over de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de pages. Per filiaal zou iemand de taak op zich moeten nemen de inhoud van de pages te updaten, daarnaast zou een eindredactie de stijl moeten bewaken en redigeren tot 1 geheel.

Mijn advies is een redactiesysteem te ontwerpen voor onderhoudsintensieve pagina's als de agenda en recensierubriek.

top

  5   Verzorgde vormgeving en images
     
WWW-ontwikkelingen gaan snel en bezoekers gebruiken vandaag betere hardware dan een paar jaar geleden. Websites die een paar jaar geleden trendy waren komen nu hopeloos verouderd over. Het browsersafe webpalet is geen noodzaak meer voor de gemiddelde bezoeker.

 • Een vormgeving waarin speelruimte is en regelmatig images gewisseld kunnen worden, voorkomt bezoekers die op de images uitgekeken raken.

 • Vormgeving moet informatief zijn: De maker snapt vaak wat hij/zij met de images wil overbrengen: de images voorleggen aan een team van webgebruikers, brengt aan het licht of de bezoekers de boodschap van images en ikonen ook zullen begrijpen.

 • Een vormgeving moet enigzins modieus zijn: Technieken en trends op het internet ontwikkelen zich razendsnel. Het is van belang keuzes te maken en te herzien voor of tegen bepaalde trends en technieken: een website die een jaar geleden nog 'koel' was, is vandaag 'lame.'
Hoe ziet de website van fictief Bedrijf Z eruit op deze punten?
Een stijlconcept behalve het herhalen van een zekere kleur, een 3d-knop -de vliegende stoeptegel- (gaap) en een dropshadow-effect, lijkt te ontbreken.

 • De vormgeving van de website van fictief Bedrijf Z is ondergeschikt aan praktische punten als snel downloadable en onderhoudsvriendelijk.

 • De webvormgeving van fictief Bedrijf Z is braaf. Het uiterlijk voldeed 2 jaar geleden, vandaag ontbreekt een vernieuwend stijlconcept en een afdeling "flitsend" met shockwave of flash-animaties.

 • HTML 2.0 is nog standaard, terwijl HTML 4 al W3C-aanbeveling is sinds april 1998.
Ik zou adviseren de gehele webvormgeving van fictief Bedrijf Z te herzien en te onderzoeken welke subrubrieken in aanmerking komen voor een shockwave of flash-variant.

top

  6   Zich onderscheiden van andere websites
     
Op dit moment onderscheidt de website van fictief Bedrijf Z zich van de meeste andere Websites door: eenvoud.

Meer onderscheid met andere Websites, kan fictief Bedrijf Z bereiken door die rubrieken waarin fictief Bedrijf Z uniek is, extra aandacht te geven:

 • toneel-recensies
 • theater-recensies
 • theater-agenda
 • RealAudio/Video-verslagen
Ook de informele, goede sfeer van fictief Bedrijf Z is bekend. Die sfeer en openheid kan fictief Bedrijf Z benadrukken door medewerkers die dat willen, te interviewen en/of hun foto op een smoelenpagina te plaatsen. Dat de columns "anecdotes van een balletdanser" zo goed bezocht zijn, lijkt te wijzen dat er ruimte is voor een dergelijke rubriek.

Mocht fictief Bedrijf Z sterk gehecht zijn aan dit uitblinken in eenvoud, dan kan Fictief Bedrijf Z benadrukken dat de uiterlijke eenvoud van de website een bewuste keuze is.

top

  7   Aantrekkelijke "extra's": verhoging van de bezoekersaantallen
     
De
 • toneel-recensies
 • theater-recensies
 • theater-agenda
 • RealAudio/Video-verslagen
vormen extra's waarop bezoekers terugkomen. Terugkerende bezoekers leiden ook tot produktbekendheid.

Beperkt fictief Bedrijf Z de keuzemogelijkheden op de Index tot 3 keuzemogelijkheden:

 • Produktoverzicht en telefoonnummers ["Info"]
 • Technische hulp bij toneelinstallaties etc ["Help"]
 • RealAudio/Video-verslagen, agenda, recensies, links, ["News"]
dan is fictief Bedrijf Z in staat deze "Extra's" breder aandacht te geven. Nu verzanden de extra's in de lijst met 21 keuzemogelijkheden.
Bezoekers-aantallen nu:
Uit onderzoek blijkt ironsich genoeg dat de minst frequent onderhouden pages, de toneel-recensies, theater-recensies, theater-agenda en RealAudio/Video-verslagen de meestbezochte pagina's zijn.

De minder bezochte pagina's moet fictief Bedrijf Z kritisch bekijken op hun informatieve waarde, duidelijkheid en aantrekkelijkheid en deze verbeteren.

top

  8   Conclusie en samenvatting
     
1 Duidelijke structuur en navigatiemiddelen
 • De structuur van de fictief Bedrijf Z-Website lijkt nu op een mexicaanse piramide: afgeplat aan de top. De 21 links op de indexpagina kunnen teruggebracht worden tot 3 rubrieken, een link naar een Sitemap en een link naar een search-engine.

 • Horizontale links naar andere onderwerpen in stand houden.

 • De informatie per subniveau herzien en per subniveau hiërarchisch opbouwen.

2 Brede toegankelijkheid en snel downloadbare pagina's

 • Onderzoeken of Frames de toegankelijkheid (navigatie) van de pagina's vergroot of juist verkleint (bookmarks, incompatibiliteit, tragere opbouw).

 • HTML compatible houden met de standaard.

 • Redactiescripts toepassen bij informatie die up-to-date moet zijn.

3 Heldere, consistente, informatieve teksten

 • Teksten moeten het smoel van fictief Bedrijf Z ondersteunen.

 • Duidelijke keuze maken voor het taalgebruik binnen de Website: welke stijl wil fictief Bedrijf Z voor welke rubrieken, en consequent vasthouden aan deze keuze.

 • Verouderde informatie schrappen of vervangen.

4 Up-to-date informatie

 • Pagina's die informatie bevatten die altijd up-to-date moet zijn, laten genereren door scripts die zelfstandig of op verzoek van de beheerder, x maal per dag draaien en HTML voortbengen of door scripts die afhankelijk van de input van bezoekers een HTML-pagina genereren.

 • Verouderde informatie schrappen of vervangen.

5 Verzorgde vormgeving en images

 • Een vormgeving ontwikkelen waarin speelruimte is, images gewisseld kunnen worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de herkenbaarheid of leesbaarheid.
 • Meer aandacht voor trends en technieken, onderzoeken welke subrubrieken in aanmerking komen voor een shockwave of flash-variant, die naast de gewone HTML-variant kan draaien.

6 Zich onderscheiden van andere websites

 • Inhoudelijk die punten waarin fictief Bedrijf Z sterk en professioneel is, extra ruimte te geven.

 • Open / informele karakter van fictief Bedrijf Z benadrukken met Smoelenpage waarop (alleen) die werknemers die dat willen te zien zijn.

 • Ruimte voor 'gekke ingevingen' en 'koele' shockwaves etc. Eventueel impliciet benadrukken dat de eenvoud een keuze is door op gepaste plekken wel JavaScripts en plugin-applicaties toe te laten.

7 Aantrekkelijke "extra's": pagina's waarop mensen nog eens terugkomen: verhoging van de bezoekers-aantallen.

 • Meer aandacht voor agenda, recensies en RealAudio/Video.

 • Ruimte voor 'gekke ingevingen' en 'koele' shockwaves etc op subpagina's.

 • Linkspagina's naar andere Uit-Agenda's in standhouden en verbeteren vanwege hun populariteit.

top

  9   Plan van aanpak en praktische werkwijze.
     
De huidige werkwijze bij het onderhoud van de Website is nogal ad hoc. Een decorbouwer met toevallig HTML-kennis onderhoudt de pagina's. Per e-mail krijgt hij beschrijvingen van nieuwe produkten en materiaal van recensenten -vrijwilligers- toegezonden. Een verzoek iets "vandaag nog" online te plaatsen komt gerust buiten kantoortijd of op een feestdag bij hem binnen. Terwijl tekst en online-noodzaak feitelijk al eerder bekend was.

Hieruit spreekt dat men binnen fictief Bedrijf Z de website niet erg belangrijk vindt, er op het laatste moment pas aan denkt, en vooral: wijzigingen, nieuwe pagina's, beschouwt als iets dat de decorbouwer wel even doet, ook op vrije dagen.

Deze werkwijze moet veranderen. Een daartoe aangestelde webredacteur moet het werk zo gauw het bekend is kunnen inplannen. Zogauw een nieuws-itemwijziging of pagina bekend is, moet Bedrijf Z contact opnemen met degene die de pagina's onderhoudt.

Het onderhoud zal nog efficienter verlopen wanneer iedereen die teksten, zelf toegang tot de website heeft door middel van een redactiescript.

De decorbouwer die de website ooit heeft opgezet, werd indertijd 3 dagen vrijgesteld om met 3 -online- schetsen te komen. Voor een mini-page kan dat voldoende zijn, voor een grote en relatief veelbezochte site als die van fictief Bedrijf Z is het ruim onvoldoende.

Uit die 3 schetsen is de basis voor de huidige Hoofdpagina voortgekomen. Door dit besluit en de keuze van adhoc-klus naar adhoc-klus te rennen, zit fictief Bedrijf Z vandaag nog steeds met een sterk verouderde Website.

In een nieuwe opzet moet ruimte zijn voor de volgende punten

 • informatieplan
 • functioneel ontwerp
 • stijlbepaling
 • automatisering van onderhoud
 • testen, bugfixen

Het is aan te bevelen onderbeschreven stappen daarbij te volgen:

 • Realistische planning. Het kost tenminste 3 maanden om een website met de omvang van de Site van fictief Bedrijf Z te geheel van de bodem af te herzien.
 • Informatie, functies en uiterlijk vereist vooronderzoek: WIE is de doelgroep van fictief Bedrijf Z, WAT wil fictief Bedrijf Z uitstralen, overbrengen.
 • Vooraf onderzoeken en besluiten welke technieken fictief Bedrijf Z wil implementeren, als searchengines en scripts die data parsen. Welke browsers moet de website wel ondersteunen en welke niet meer.
 • Onderzoeken wat anderen doen of juist niet doen, hoe de trend van de tijd is, en in hoeverre fictief Bedrijf Z daarin wil meegaan.

 • Het schetsen van meerdere structuren in flowchart-vorm, deze bespreken en gemotiveerd voor een structuur kiezen.
 • Schetsen van meerdere vormgevingsmogelijkheden maken, deze bespreken en er gemotiveerd een kiezen.

 • Doordachte definitie van content, functies en uiterlijk voorkomt kleine smoelwijzigingen met grote consequenties.

 • Deze keuzen verwerken naar HTML-stramien-pagina's en redactiescripts, deze testen (browserversies) en debuggen.
 • De redactiescripts kan fictief Bedrijf Z uitbesteden. Iemand in staat stellen een opleiding hiertoe te volgen duurt te lang voor de opleiding afgerond is.
 • Pas na het teststadium alle content plaatsen.

 • Content enkele weken vooruit plannen. Valt er een recensie weg, dan heb je ruimte iets anders te plaatsen .

top

  0   Voetnoten
     
1) M. Lagendijk, A.C.M.J. Littel, Ergonomische aanbevelingen voor Websites, R&D-RA-95-1120

Overige voetnoten en statistieken zijn achterwege gelaten om gelijkenis met bestaande websites te voorkomen.

top

        © Jolie van der Klis 1999.
  Niets van deze pagina mag worden overgenomen zonder mijn schriftelijke toestemming