Welkom bij de elektronische versie van het financiële jaarverslag van Wegener N.V. over 1995. Deze pagina is slechts een mirror! Hier vindt u de gehele Wegener95-pagina


Op deze site treft u onder andere:


© Wegener N.V. 03-04-1996

Dit is een samengevatte, elektronische versie van het Wegener-jaarverslag 1995 in gedrukte vorm. Aan deze versie kunnen, ondanks de zorgvuldige samenstelling daarvan, geen rechten worden ontleend. Enige aansprakelijkheid in dat verband wordt door ons niet aanvaard.

© Copyright 1996; Wegener N.V.:
Deze elektronische versie van het Wegener-jaarverslag 1995 is eigendom van Wegener. De auteursrechten daarop berusten bij Wegener. Het is zonder schriftelijke toestemming van Wegener N.V. niet toegestan (een gedeelte van) deze elektronische uigave geheel of gedeeltelijk, te vermenigvuldigen, te kopieren dan wel openbaar te maken, in welke vorm dan ook.